Baggådalen förr och nu
Landskapet som omger Baggådalen formades då inlandsisen
drog sig tillbaka och smälte för ungefär 9000 år sedan. Då
skapade naturen själv förutsättningar för mänskliga aktiviteter.
Jordbruket har under mycket lång tid varit det dominerande
försörjningssättet i dalen samtidigt som Hedströmmen
utnyttjades för att bygga dammar och anlägga hyttor och
hamrar.

Baggådalen börjar med byn Godkärra vid Övre Vetterns
västra strand och slutar i nordväst vid byn Plöjningen nära
länsgränsen mot Dalarna. Baggbron är den största byn i dalen.
Här har den gamla skolan blivit en samlingspunkt för folk
i byarna runt omkring med bl a motionsgymnastik, bastu,
trivselkvällar och gemensamma eller privata fester.
Runt sjöarna Övre Vettern och Storsjön och vidare upp genom
dalen finns byarna Kärrbo, Ivarbyn, Främshyttan, Hultebo,
Sunnanfors, Baggå, Borgfors och Plöjningen.
Baggådalen omges av höga berg och skogsåsar. På västra
sidan av dalen finns länets (Västmanlands) högsta punkt på
Timmeråsarna, 311 meter över havet. På den östra sidan av
dalen finns Matkullen som är ett naturreservat. Där testar
man ekon genom ”kulning” och det ryktas om hela sju ekon
när väderleken är den rätta.

I Baggbron där Hedströmmen rinner ut i Storsjön fanns under
järnepoken en viktig omlastningsplats där tackjärnet från
hyttorna i Borgfors, Främshyttan och Billsjön lastades om till
pråmar för vidare transport till Skinnskatteberg.

1. Borgfors. Här finns en mycket fin rastplats
invid forsen och härifrån utgår Ormdalsleden,
en 5 km lång naturstig genom ett landskap
som formats av inlandsisen. Kronofisket i Hedströmmen
har här en av sina populäraste sträckor.
Här kan du även se resterna av Borgfors
hytta.


2. Baggå. Här låg förr Baggå bruk med smedjor,
skogar och lantbruk. Kvar idag finns herrgården,
byggd 1862 av Patrik Reuterswärd, brukspatron
och riksdagsman i första kammaren. Han
lät även bygga ett unikt lusthus i två våningar
med dusch- och badmöjligheter i den nedre
våningen. Lusthuset finns kvar och har rustats
upp på senare år. Invid huset finns en timmerränna,
där timret från skogarna i Kloten och
Malingsbo passerade på sin väg ned till sågverket
i Skinnskatteberg.

3. Matkullen är en fin utsiktsplats över Bäverdalen.
Här gick Yoldiahavets kustlinje. Varje år
hålls här en morgonkonsert i samband med
Körstämman i Skinnskatteberg.

4. Sunnanfors. Den bördiga Baggådalen framträder
här som bäst på båda sidor om Hedströmmens
meandrar. Här finns två naturreservat,
Sunnanfors och Klockarbo, som båda är småskaliga
odlingslandskap.


5. Romboleden – en gammal pilgrimsled. Här
vandrade en gång pilgrimer på väg till Nidarosdomen
(Trondheim) där relikerna efter S:t
Olof förvarades. Redan i början av 1100-talet
fanns ett pilgrimskapell i trakten. Man håller
nu på att färdigställa en uppmärkning av leden
som passerar Baggbron på sin väg från
Munktorp/Köping till etappmålet Viksberg.
6. Baggbron. Nu den största byn i Baggådalen
med samlingslokal i f d skolan. Förr en viktig
knutpunkt för transporter av både järn och
timmer i och med sitt läge vid Hedströmmens
utlopp i Storsjön. Sträckan mellan Baggbron
och Baggå, där Hedströmmen går i meandrar,
kallas för Bäverdalen eftersom den är mycket
rik på bäver. Överallt kan du se spåren i form
av ”bäverfällda” träd.

7. Kronön. Storsjöns enda ö. Här fanns ett
lantbruk ända in på 1950-talet. Idag mest känd
för att ett tjugotal får som betade på ön blev
rivna av en varg någon gång i början på 1990-
talet. Vargen sågs sedan simma iväg från ön.
8. Främshyttans naturreservat. Odlingslandskap
med rik flora och fauna vid Storsjöns norra
och östra strand.

9. Badplats.


Här fordom flitens hemvist var,
här spändes muskler. Svetten klar
dröp ner på hårda hällen.
Och hammare med murkna skaft
har klapprat ut sin sista kraft
i tapto och reväljer.
Rammel, skrammel,
kaos, bråtar,
stänger, plåtar.
Vinden viner än
På smedjan i ruiner.
- Karl Holmgren, smedhalva på Baggå smedja.