Välkommen till Baggbrobygdens Byalag

På dessa sidor presenterar vi Byalagets verksamhet och lite allmänt om bygden som vi finns i. Är du inte medlem? Kom med oss under Kontakta oss! Skriv en rad i vår Gästbok! Byalaget finns också på Facebook.


Nyheter och Evenemang

Baggbrons julmarknad 2016

  
Lotta Boholm Wall med skulpturen som hon skickligt sågade fram under julmarknaden och som sen lottades ut.

Vinnaren blev Jesper Forsberg på grönrandig lott serie F nr65.
Andra pris rosalott serie F nr59.
Tredje pris grönrandig serie F nr 87.
Stort grattis till vinnarna och tack för en trevlig julmarknad som bjöd på både sol och lite regn.

Fiberinfo

- IP-Only:s projekt Baggbron-Riddarhyttan är nu igång: Kriterierna, 1, att bidrag från länsstyrelsen beviljas samt, 2, att 60% anslutningsgrad uppnås är nu uppfyllda.
- Projektet omfattar ca 800 hushåll, se bif. bild
- OBS! Projektområdet innehåller även centrala Riddarhyttan, som inte kommer att erhålla bidrag från Länsstyrelsen utan planeras att byggas kommersiellt.
- Finansiering för projektet är klar och projekteringsarbete har nu startat, för att på bästa o...ch snabbaste sätt förlägga fibern i marken.
- När markavtal och projektering för fiberdragningen är klara inleds själva arbetet med att få ner fibern i marken, den så kallade grävfasen, vilken planeras att inledas under hösten 2016.
- Om allt går enligt plan beräknas fibern vara inkopplad till alla berörda fastigheter under 2017
- Övriga fiberprojekt inom kommunen startar när kriterierna för dessa är uppfyllda.
Fortlöpande information kommer att nås på www.skinnskatteberg.se/bredband

Deltag på Baggbrons Julmarknad

Förlängt erbjudande om Fiber

Knallar, försäljare - Medverka vid Baggbrodagarna 30-31 Juli 2016

Presentation från Fibermötet

Här är Per Frölings presentation från fibermötet, i PPTX-format (Powerpoint-presentation)

Fast telefoni och internet läggs ner - Hot eller möjlighet?

TELIA monterar ner kopparnätet för fast telefoni och internet via ADSL i hela Sverige. Flera byar runt omkring oss är redan drabbade. TELIA hotar att skrota telestationen och tillhörande kopparnät i Baggå redan i år.

När kopparnätet är borta finns bara mobil telefoni och mobilt bredband via 3G/4G att tillgå, en teknik som endast fungerar nära mobilmasten och även då med begränsad kapacitet.

På mötet kommer representanter från Skinnskattebergs kommun att redogöra för de olika medel som finns att tillgå för att bilda en fiberförening och även beskriva kommunens syn på IT-infrastruktur och vilka framtida möjligheter som finns.

STORMÖTE

Baggbro skola
Månd 15 febr kl 19.00
Fika serveras - Välkomna

Byalagets Årsmöte 27 februari 2016

Årsstämma med Baggbrobygdens Byalag 27 Lördagen den 27 februari 2016

Ladda ner inbjudan och dagordning här (PDF)>

Efter årsstämman serveras fika

Baggbrobygdens Byalag
Kontakt: baggbrobyalag@gmail.com
Bankgiro: 5345-1415