Välkommen till Baggbrobygdens Byalag

På dessa sidor presenterar vi Byalagets verksamhet och lite allmänt om bygden som vi finns i. Är du inte medlem? Kom med oss under Kontakta oss! Skriv en rad i vår Gästbok! Byalaget finns också på Facebook.


Nyheter och Evenemang

Vårmarknad och Loppis

Vårmarknad/Loppis 3 juni kl 11-15

Knalleblad BAGGBRODAGEN

Baggbrodagen - Lördagen 29 Juli 2017

Fiberinfo

- IP-Only:s projekt Baggbron-Riddarhyttan är nu igång: Kriterierna, 1, att bidrag från länsstyrelsen beviljas samt, 2, att 60% anslutningsgrad uppnås är nu uppfyllda.
- Projektet omfattar ca 800 hushåll, se bif. bild
- OBS! Projektområdet innehåller även centrala Riddarhyttan, som inte kommer att erhålla bidrag från Länsstyrelsen utan planeras att byggas kommersiellt.
- Finansiering för projektet är klar och projekteringsarbete har nu startat, för att på bästa o...ch snabbaste sätt förlägga fibern i marken.
- När markavtal och projektering för fiberdragningen är klara inleds själva arbetet med att få ner fibern i marken, den så kallade grävfasen, vilken planeras att inledas under hösten 2016.
- Om allt går enligt plan beräknas fibern vara inkopplad till alla berörda fastigheter under 2017
- Övriga fiberprojekt inom kommunen startar när kriterierna för dessa är uppfyllda.
Fortlöpande information kommer att nås på www.skinnskatteberg.se/bredband

Baggbrobygdens Byalag
Kontakt: baggbrobyalag@gmail.com
Bankgiro: 5345-1415